Skip to main content

Förändringar av byggnadsminnet Wermlandsbanken

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 12:30 CET

Länsstyrelsen Värmland lämnar tillstånd till vissa förändringar av byggnadsminnet Wermlandsbanken i Karlstad. Det gäller bland annat installation av hiss och tillgänglighetsförbättringar.

Fastighetsägaren Karlstads kommun önskar hitta nya användningsområden för Wermlandsbanken. Prepart som genomför projekteringen har därför ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen för att göra ändringar i lokalerna. Man hoppas kunna öppna passage mellan banklokalen och den bakomliggande gallerian och inrymma servering och försäljning i gamla bankhallen och entrén.

Länsstyrelsen har idag fattat beslut om att lämna tillstånd till vissa av de ändringar som uttrycks i ansökan. Det gäller bland annat att hiss installeras och att bankdisken kortas av för att förbättra tillgängligheten samt att skydd monteras för att förbygga skador på interiören.

- Att fler får tillgång till den fantastiska miljön i gamla Wermlandsbankens lokaler är förstås positivt säger antikvarie Sara Bodin Olsson på Länsstyrelsen, men den ändrade användningen får inte orsaka skada på byggnadsminnet.

Länsstyrelsen har inte fattat beslut om den serveringsdel som projektören önskar inrätta i entréhallen eftersom de inte tillräckligt tydligt har visat hur denna ska utformas för att slitage och skada inte ska uppstå på byggnaden och dess kulturhistoriska värden. När ett mer detaljerat förslag har tagits fram kommer Länsstyrelsen pröva även denna del av ansökan.

Den innersta delen av banklokalen, som Prepart önskar bygga om för att skapa en passage till gallerian, ingår inte i byggnadsminnet.

Om byggnadsminne

Wermlandbankens lokaler vid Stora torget i Karlstad är sedan 1993 byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.

Kulturmiljölagen - se 3 kap Byggnadsminnen (riksdagen.se)

Om Wermlandsbanken

Wermlandsbanken uppfördes under åren 1906- 1908 och kännetecknas av en hög fasad mot Stora torgets södra långsida. Bankbyggnaden har stora estetiska värden. På en hög sockelvåning i västkustgranit reser sig två våningar i handslaget helsingborgstegel. Ett brant sadeltak täcks av grönglaserat falstegel. Fasadens äkta material och gedigna hantverk gör bankpalatset till ett gott exempel på svensk nationalromantisk arkitektur. Här finns referenser till medeltida svensk byggnadsteknik men även också till florentinska renässanspalats. I byggnaden pågick bankverksamhet fram till början av 1990-talet då Karlstads universitet tog över. År 2005 gick byggnaden över i Karlstad kommuns ägor. Skyddsföreskrifterna omfattar exteriören och delar av interiören.

Byggnadsminne Wermlandsbanken (PDF)

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.