Skip to main content

Första nyupptäckta fallen av potatiskräfta i Värmland på 20 år

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 09:26 CEST

Den senaste veckan har två nya fall av potatiskräfta upptäckts i Värmland. Senast ett nyupptäckt fall rapporterades till Länsstyrelsen i Värmlands län var för 20 år sedan.

- Det är väldigt ovanligt att potatis odlad i Värmland angrips av potatiskräfta, säger lantbrukskonsulent Gunnar Nilsson. Även i övriga Sverige är det sällsynt med potatiskräfta och de år nyupptäckter görs handlar det endast om ett fåtal.

De två nya fallen av potatiskräfta har upptäckts, oberoende av varandra, under den senaste veckan. Det ena fallet har upptäckts i Filipstadstrakten och det andra i Klarälvdalen. Båda odlarna är privatpersoner som odlar potatis för hushållsbruk.
- Om en yrkesodlare skulle drabbas av potatiskräfta vore det katastrof, säger Gunnar Nilsson. Sjukdomen betraktas som allvarlig och är mycket smittsam, den kan snabbt ödelägga hela odlingar.

Vad som är smittkällan i de två nyupptäckta fallen i Värmland kan Gunnar Nilsson inte svara på, i båda fallen har odlarna köpt certifierat utsäde. Det är också oklart om fler värmländska odlare har drabbats av potatiskräfta, det kan finnas ett mörkertal.
- Det finns ingen som helst anledning till oro. Man kan fortsätta att både äta och odla potatis precis som förut, säger Gunnar Nilsson. Däremot ska man vara uppmärksam på sin täppa och anmäla till Länsstyrelsen om man misstänker potatiskräfta.

Angripen potatis är inte farlig att äta men svampen gör att potatisen ser oaptitligt ut. Skadegöraren sprids via redskap och utsäde samt via växtrester. Potatisodlare som drabbats uppmanas att bränna upp potatisblast och andra växtrester och inte lägga dem på komposten.

Om en odling drabbas av potatiskräfta får inte potatis odlas kommande år. Först två år efter att smitta konstaterats får potatis odlas igen men då måste sorter väljas som är immuna mot sjukdomen.

För mer information, kontakta:

Lantbrukskonsulent Gunnar Nilsson, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054-19 72 55.

Joachim Gustafsson

Informationschef

Länsstyrelsen i Värmlands län

651 86 Karlstad

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Telefon: 054-19 72 78, växel: 054-19 70 00

Mobil: 0705-19 72 78

Telefax: 054-19 73 00

E-post: joachim.gustafsson@s.lst.se

Webbplats: www.s.lst.se