Skip to main content

Försvarsdepartementet besöker Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:36 CEST


Idag, torsdag den 23 april besöker Försvarsdepartementets enhet för samordning av samhällets krisberedskap Värmland. I samband med besöket bjuder Länsstyrelsen in tjänstemännen för att ge dem information om det nystartade Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet och om länets samlade arbete med risk- och säkerhetsfrågor.

I Värmland har Länsstyrelsen tillsammans med andra organisationer i länet som t.ex. Karlstads universitet och dåvarande Räddningsverket, de senaste åren arbetat för att samla kompetens kring frågor som rör samhällets krisberedskap och krishantering. Nätverket Säkerhetsbältet är ett exempel på resultat av de samlade ansträngningarna, ett annat är Centrum för klimat och säkerhet, CCS, vid Karlstads universitet som invigdes förra året och ett tredje är länets engagemang i internationella projekt som rör klimatanpassning.

Värmland har idag en samlad kunskap på området risk och säkerhet och det är bland annat därför Försvarsdepartementets enhet för samordning av samhällets krisberedskap besöker länet. I kväll kommer Försvarsdepartementet att få information länets risk- och säkerhetsarbete ur olika perspektiv.

Programmet startar kl 17.30 i eftermiddag och då ska gästerna guidas genom centrala Karlstad och information om pågående bostadsbyggande och hur bl.a. översvämningsriskerna hanteras. På Karlstads universitet kommer säkerhetsforskningen presenteras och föredragshållarna frågar sig också hur länets beredskap för oförutsedda händelser är.

För mer information om programmet och Försvarsdepartementets besök, kontakta:

Björn Sandborgh, Länsstyrelsen, telefon 070-608 65 14

Johan Mannheimer, Länsstyrelsen, telefon 070-643 91 45

Deltagare från Länsstyrelsen:

Björn Sandborgh, länsråd

Ingrid Tilly, avdelningschef

Lars Furuholm, naturvårdsdirektör

Leif Gustavsson, beredskapsdirektör

Magnus Ahlstrand, samordnare plan och bostad

Johan Mannheimer, internationella projekt, klimatanpassning

Deltagare från Karlstads universitet:

Stig Håkangård, vicerektor

Ragnar Andersson, , professor folkhälsovetenskap

Kristin Gustafsson, kommunikatör vid Centrum för klimat och säkerhet

Max Hansson, utbildningssamordnare CCS

Barbara Blumenthal, projektassistent CCS

Jan-Olov Andersson, doktorande CCS