Skip to main content

Genus som verktyg

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:58 CET

Länsstyrelsen Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland bjuder in till konferensen genus som verktyg. Den här dagen syftar till att ge ökad kunskap och en ökad förståelse för hur normer om maskulinitet och femininitet, det vill säga genus, kan sättas in i ett förebyggande sammanhang.

Datum och tid: Onsdag 23 november klockan 08.45-16.00

Plats: Karlstads universitet, Aula Magna

Media hälsas välkomna att närvara del av eller hela dagen, detaljerat program finns bifogat.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Bifogade filer

PDF-dokument