Skip to main content

Hjälp för köpare av sexuella tjänster

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2019 13:15 CET

SamtalsAkuten och Krismottagning för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland öppnar en ny verksamhet som kallas KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) Värmland.

KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och behöver hjälp för att hen köper sexuella tjänster.
 

Det sker här och nu

Handel med människor är en modern form av slaveri där personer behandlas som egendom. Barn är särskilt utsatta.

- Det är mycket upprörande att det förekommer prostitution och handel med människor, särskilt barn. Detta är minst lika utbrett i mindre städer som i storstäderna. Faktum är att det förekommer på olika håll i länet. Vi behöver ta gemensamma krafttag och KAST-verksamheten är ett steg i rätt riktning. Det bygger på samverkan och är en viktig pusselbit i det förbyggande arbetet, säger Johan Blom tf. Landshövding i Värmland.

I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Köp eller försök till köp är en kriminell handling. Lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Därför straffas personer som köper sexuella tjänster och inte personer som säljer.

Det syns inte på utsidan vem som köper sex

De finns runt omkring oss och mitt ibland oss. Det är oftast män; ålder, civilstånd och social kontext varierar. Den gemensamma nämnaren brukar vara att man sätter sina egna behov och intressen främst. Det här är ofta personer som inte mår bra och som återfaller i sitt destruktiva beteende.

- Personer som köper sex har passerat många moraliska gränser. Det är en lång väg där man succesivt har flyttat fram gränserna för vad man anser sig själv få göra. Man är mer orolig för de sociala konsekvenserna för sig själv om man blir upptäckt än för lidandet man orsakar andra, säger Mats Wilhelmsson, samtalsterapeut på SamtalsAkuten/Krismottagningen för män.

Systematiskt och långsiktigt arbete pågår

Det pågår ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka prostitution och människohandel i Värmland. Här samverkar berörda aktörer; polisen, länsstyrelsen, kommunerna, regionkoordinatorn mot prostitution och människohandel, Åklagarmyndigheten, frivilligorganisationer och näringsidkare med flera.

- Som ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun kommer jag i kontakt med de enskilda ärendena. Det känns angeläget att vi nu kan erbjuda samtalsstöd till såväl de som köper sexuella tjänster som deras anhöriga i hela Värmland via KAST, säger Per-Inge Lidén.

Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga, den som söker oss hör själv av sig via kastvarmland@karlstad.se eller 0200-290 900 inget remissförfarande. Samtalen sker på vår mottagning centralt i Karlstad på Västra Torggatan 15. Varje samtal är femtio minuter och kostar 120 kr.

- Det är viktigt att arbeta aktivt både med säljare och köpare. Utan sexköpare finns ingen marknad, avslutar Mia Schyberg, Regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

   

För mer information kontakta:

Johan Blom tf Landshövding i Värmland, 010-224 72 02

Per-Inge Lidén (MP) ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun. 070-001 82 71

Isabel Persson utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor och social hållbarhet på länsstyrelsen 010-224 73 39

Mats Wilhelmsson Samtalsterapeut på SamtalsAkuten/Krismottagningen för män 054-540 50 65

Mia Schyberg Regionkoordinator mot prostitution och människohandel 072-145 89 24

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.