Skip to main content

Kommunal risk- och krishanteringskonferens

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 17:00 CEST

Länsstyrelsen inbjuder till en kommunal risk- och krishanteringskonferens. Syftet med konferensen är att informera om aktuella frågor inom krishanteringsområdet samt utbyta erfarenheter.Målgruppen är politiker (krisledningsnämnd) och tjänstemän såsom kommunchefer, beredskapssamordnare, informationschefer, förvaltningschefer, personal inom räddningstjänsten samt andra aktörer inom krishanteringsområdet.Tid: onsdagen den 29 – torsdagen den 30 mars 2006Plats: Quality Spa & Resort Selma Lagerlöf i SunneKrishanteringspris: På onsdagen 29/3 kl.16.20 kommer vi att dela ut ett Krishanteringspris till en värmländsk kommun som under året uppnått goda resultat inom krishanteringsområdet.


Media hälsas välkomna att delta under hela eller delar av konferensen.Ytterligare information lämnas av

Carina Brzezinska, Länsstyrelsens planeringsenhet, 070-674 60 30

eller Frida Billström 070-251 66 91


VÄLKOMNA!