Skip to main content

Kommuntal fastställt för mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 12:54 CET

Värmland ska under nästa år ta emot 787 nyanlända vuxna och barn som är i stort behov av bostad, skola och omsorg. Idag beslutade Länsstyrelsen Värmland om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner.

- Vi står inför en situation som kräver gemensamma insatser. Länets kommuner måste fortsätta ta ansvar för att människor som flytt till Sverige från oroshärdar och krig inte fastnar i asylboende. Vi behöver skapa en fast punkt för berörda familjer och framförallt trygghet för barnen, säger landshövding Kenneth Johansson.   

I mars i år trädde en ny lag i kraft som innebär ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Det innebär att landets kommuner ska ta emot personer som fått uppehållstillstånd och är i behov av bostad i en kommun. Landets länsstyrelser har i uppdrag att fördela mottagandet i länen, genom att fastställa kommuntal för 2017. Fördelningen baseras på en beräkningsmodell som utgår från kommunernas befolkningsmängd, arbetsmarknad och totala mottagande under 2015.

- Vi är väl medvetna om att mottagandet ställer höga krav på kommunerna. Det krävs en omfördelning av resurser och kreativa lösningar vad gäller bostad, SFI, skola och sysselsättning. Vi har full förståelse och känner stor respekt för kommunernas utmaning i att tillgodose behoven. Men det viktigaste just nu är att få ut människor i etableringen, det är där vårt fokus kommer att ligga framöver, säger Tanja Ekegren, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Värmland.

Utifrån beslutet om kommuntal kommer Länsstyrelsen Värmland att ha en fortsatt aktiv roll och en kontinuerlig dialog med de värmländska kommunerna. Länsstyrelsen arbetar för att hitta metoder för att stärka regional samverkan och uppmuntrar till samarbete över kommungränserna.


Fördelning av kommuntal 2017:

KommunKommuntal
Arvika87
Eda36
Filipstad0
Forshaga37
Grums20
Hagfors0
Hammarö66
Karlstad361
Kil50
Kristinehamn40
Munkfors4
Storfors15
Sunne16
Säffle0
Torsby19
Årjäng36
Totalt787


För mer information:

Tanja Ekegren, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Värmland

Mobil: 010-224 73 26

E-post: tanja.ekegren@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.