Skip to main content

Konferens om ensamkommande barn som avviker

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 16:06 CEST

Fredag 19 oktober anordnas en konferens om ensamkommande som avviker. Målet är att ge oss mer kunskap om barn som avviker, hur många de är och vad man vet om dessa hos polisen i Värmland. Ett 170-tal personer har anmält sig och pressen inbjuds att delta. Konferensen ordnas i samverkan mellan Landstinget och Länsstyrelsen i Värmland.

Det finns ensamkommande barn som årligen avviker. En del barn kommer tillbaka men en del av dessa barn vet vi egentligen ganska lite om. Var de finns och vad de råkat ut för. Dessa barn utgör en grupp som saknar skyddsfaktorer och de är därför utsatta.

I Värmlands län finns för närvarande överenskommelser som omfattar 174 platser och 10 barn för ensamkommande flyktingbarn. Tretton av länets 16 kommuner har överenskommelse och förhandlingar förs med resterande. Behov av fler platser är akut. I samtliga kommuner är mottagandet organiserat i HVB-boenden och verksamheten är komplex utifrån många infallsvinklar. En fråga som lyfts från kommunerna är bland annat att man har en oro över vad som händer med barn som avviker.

Målet med konferensen den 19 oktober är att ge oss mer kunskap om barn som avviker, hur många de är och vad man vet om dessa hos polisen i Värmland.

Ett 170-tal personer har anmält sig och pressen inbjuds att delta.

Datum: Fredag 19 oktober
Tid: 09:00 - 15:30
Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset i Karlstad

Konferensen ordnas i samverkan mellan Landstinget och Länsstyrelsen i Värmland.

Kontaktpersoner: Katja Berglund, katja.berglund@lansstyrelsen.se, 054-197335, Isabel Persson, isabel.persson@lansstyrelsen.se samt Micaela Fristedt, micaela.fristedt@liv.se.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.