Skip to main content

Länsstyrelsen lyfter jämställdhetsfrågorna i Socialfondsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 15:25 CEST

Europeiska socialfonden har beviljat ca 25 miljoner kronor för att lyfta jämställdhetsfrågorna i socialfondsprojekt. Projektsökande och projektägare i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län kan nu få hjälp av projektstödjare Katarina Jakobsson vid Länsstyrelsen i Värmlands län.

- Jag kan ge projekten både konkreta tips, idéer och verktyg, säger Katarina Jakobsson. Målet är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i projektens alla delar.

I december 2008 beviljade Europeiska Socialfonden länsstyrelserna, genom Länsstyrelsen i Örebro län, ca 25 miljoner kronor till ett nationellt projekt som ska hjälpa till att flytta fram positionerna i arbetet med jämställdhetsintegrering av socialfondsprojekt.

Åtta länsstyrelser har nu rekryterat projektstödjare som ska genomföra satsningar regionalt, varav Länsstyrelsen i Värmlands län är en. Länsstyrelsen i Värmlands län har som mål att kunna stödja minst 50 projekt per år under den här treårsperioden. Till uppgiften har Katarina Jakobsson, tidigare genuskonsult, anställts. Projekten kommer bland annat att erbjudas utbildningar och workshops i jämställdhetsintegrering och information i samband med att nya projektomgångar utlyses.

- Särskilt viktigt är det att stödja projektägarna så att de kan ge projekten ett bra innehåll för både kvinnor och män, säger Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Värmlands län.

 

 

För mer information, kontakta

Katarina Jakobsson

Länsstyrelsen i Värmlands län

Tfn: 054-197093 / 0735-692337

katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se

 

ESF-Rådet, Europeiska unionens Socialfonder

www.esf.se