Skip to main content

Länsstyrelsen Värmland har gått upp i begränsad stab med anledning av Covid-19

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 12:35 CET

Länsstyrelsen Värmland aktiverade den 11 mars 2020 krisorganisationen med anledning av smittan Covid-19. Beslutet gäller tills vidare och så länge behovet finns. Anledningen är att Länsstyrelsen bedriver samhällsviktig verksamhet och har lagstadgade uppgifter både regionalt och nationellt inom krisberedskapen, Länsstyrelsen stöttar även länets övriga aktörer.

Länsstyrelsen har sedan den 31 januari 2020 haft en särskild organisation igång som arbetat med Covid-19 frågan. Den aktuella situationen i Sverige har medfört en avsevärt ökad belastning på samhället, vilket gör att den särskilda organisationen nu ersätts med en aktiverad krisorganisation.

För länet innebär det att vi har täta kontakter med kommunerna, regionen samt övriga aktörer, vi samordnar och samverkar med dessa bland annat när det gäller att skapa lägesbilder i länet. Vi följer utvecklingen globalt och nationellt, rapporterar till MSB och Regeringen, är tillgängliga dygnet runt och ser till att relevant information når ut till allmänheten.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör följas

Länsstyrelsen Värmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Åtgärderna är viktiga för att skydda utsatta grupper som främst är äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, som är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk.


Kontakt
Catrin Hasewinkel, kommunikationsansvarig
E-post: catrin.hasewinkel@lansstyrelsen.se
​Tel: 010-224 73 91​

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.