Skip to main content

Miljoner i bidrag till Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 11:05 CET

Sociala enheten på Länsstyrelsen har ca 11 miljoner i statsbidrag att fördela ut till länets kommuner under 2006.
Länsstyrelsen är angelägen om att de pengar och resurser som regeringen har satt av kommer kommunerna tillgodo. Information och speciell inbjudan om att ansöka om utvecklingsmedel /statsbidrag har skickats ut till alla berörda värmlandskommuner samt till länets Kvinno-, Tjej- och Brottsofferjourer.

Det rör sig om sex statsbidrag med olika inriktning och mål. Enligt regeringens direktiv ska medlen användas till projekt och verksamheter i kommunerna när det gäller

- alkohol och drogförebyggande insatser,
- tidiga insatser för barn till missbrukare och/eller barn i våldsmiljöer,
- behandlingsinsatser för ungdom och missbruksvård,
- stimulans till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk "Ett kontrakt för livet",
- medel till kvinnojoursverksamhet i syfte att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn -- stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.

Ansökningar ska ställas till Länsstyrelsen i Värmlands län, Sociala enheten, 651 82 Karlstad
senast 1 juni, 15 aug eller 1 september 2006 beroende på vilket stadsbidrag som avses..

För ytterliggare information om statsbidrag till anhöriga som hjälper och vårdar närstående kontakta Christina Millner eller Else Danielsson Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmlands län,
tel. 054-19 73 69 eller 054-19 73 28.
e-post christina.millner@s.lst.se eller else.danielsson.gustafson@s.lst.se

För ytterliggare information om övriga statsbidrag kontakta Hans Ovall eller Lillemor Brantefors, Länsstyrelsen i Värmlands län, tel 054 - 19 73 24 eller 054 - 19 73 27.
e-post hans.ovall@s.lst.se eller lillemor.brantefors@s.lst.seCatharina von Sydow Carlström
Informationschef
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 KARLSTAD
Besöksadress: Våxnäsgatan 5-7
Telefon: 054 - 19 72 78, växel: 054-19 70 00
Mobil: 070 - 519 72 78
Telefax: 054 - 19 73 00
E-post: catharina.von.sydow@s.lst.se
Hemsida: www.s.lst.se, www.varmland.se