Skip to main content

Mygguppdrag till Länsstyrelsen Värmland

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 13:56 CEST

Regeringen beslutade den 19 maj 2016 att ge Länsstyrelsen Värmland och Gävleborg i uppdrag att samla och sprida kunskap om långsiktiga åtgärder mot översvämningsmygg.

Delar av Värmland och nedre Dalälven har i perioder besvärats av översvämningsmygg. Regeringen har gett ett regionalt ansvar till utpekade länsstyrelser att långsiktigt bekämpa myggen.

- Det är mycket positivt att regeringen gett oss uppdraget, då översvämningsmyggen orsakar stora problem för delar av länet. Vår förhoppning är att nu hitta en strategi på hur vi kan lösa problemet långsiktigt, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län.

Länsstyrelsen Värmland kommer nu att arbeta fram en projektplan. Samtidigt får även Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka forskning om förekomsten av översvämningsmygg och effekter av biologisk myggbekämpning. 

För mer information:

Torben Ericson, verksamhetschef
070 - 313 56 75

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.