Skip to main content

Nyårslöften om Ett jämställt Värmland

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 14:03 CET

På knappt en månad har över 50 organisationer valt att ansluta sig på www.ettjamstalltvarmland.nu.Och fler ska det bli! Under 2016 kommer det att hända mycket inom jämställdhetsarbetet i Värmland.

- Förhoppningsvis kommer allt fler att ansluta sig på webbplatsen och bli en del av Ett jämställt Värmland. Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg och metoder som vi har. Vi kommer också att arbeta mer med goda exempel och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län, konstaterar Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Når ut till hela Värmland

Från enmansföretag inom psykoterapi till kommuner och stora myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – inget bidrag är för stort eller litet för att bli en del av Ett jämställt Värmland. Värmlands folkblad, Skogen i Skolan Värmland, BillerudKorsnäs Sweden AB Gruvöns Bruk, LBC Frakt Värmland AB, Värmlands Innebandyförbund, Lantbrukarnas riksförbund LRF Värmland, Carlstad Crusaders, Stora Enso Skoghalls Bruk… listan med anslutningar kan göras lång! Utöver spridning gällande storlek på organisationen så är det en positiv spridning mellan olika branscher och områden, allt från mansdominerade branscher såsom åkerier, metall- och skogsindustrin till breda organisationer med många traditionella kvinnoyrken inom vård, omsorg och skola såsom landstinget och kommuner. Ett bevis på att arbetet har nått ut i länet är också att vi har anslutningar från många olika delar av Värmland och många organisationer som rör hela länet.


Kontaktperson:

Särskilt sakkunnig jämställdhet Katarina Jakobsson
Tel. 010-224 73 31
katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se


Länkar:

www.ettjamstalltvarmland.nu

Några exempel från www.ettjamstalltvarmland.nu:

”Vi vill bidra till visionen Ett jämställt Värmland genom attitydförändring i en konservativ och mansdominerad bransch.”

Sveriges Åkeriföretag Värmland

”Jämställdhet är en självklarhet och det genomsyrar allt ur alla perspektiv. Inte bara kön utan alla människor oavsett läggning och bakgrund. Detta är en stor vinst för samhället eftersom när man kombinerar olika sätt att tänka, kan skapa oanade möjligheter.”

Silverryggen Konsult AB

”Vi vill utveckla vårt arbete med jämställdhetsintegrering genom ökad brukarmedverkan, för att motverka diskriminering och stärka mäns och kvinnors demokratiska rättigheter.”

Friskvården i Värmland

”Vi ser jämställdhetsarbetet som en viktig del i vårt mångfaldsarbete! I våra kommuner har vi många kvinnodominerade verksamheter och varenda medarbetare behövs för att klara välfärden! På sikt hållbart arbetsliv för alla, samma villkor och möjligheter!”

Säffle kommun

”Vi kan och vill påverka miljön och det samhälle vi lever i. Det här gör vi genom ett ständigt förbättringsarbete som ligger inom ramen för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För oss är det viktigt med en jämlik organisation och vi arbetar aktivt för att kunna anställa fler kvinnor.”

Elvenite AB

”Inom värmländsk innebandy vill vi jobba för att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Inom alla områden. Ett aktivt jämställdhetsarbete är en självklar förutsättning för vår fortsatta utveckling och för morgondagens framgångar.”

Värmlands Innebandyförbund

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.