Skip to main content

Nytt insynsråd vid Länsstyrelsen Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:43 CET

Regeringen har idag, den 25 februari 2016, fattat beslut om nytt insynsråd vid Länsstyrelsen Värmland. Rådets ledamöter utses på förslag av landshövdingen och förordnandet sträcker sig från den 1 mars 2016 till den 28 februari 2019.

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för landshövdingen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Det nya insynsrådets ledamöter är:

Berit Högman, riksdagsledamot (omval)
Tomas Riste, regionråd (omval)
Åsa Bergenheim, rektor Karlstads universitet (omval)
Patrik Olsson, ordförande LRF Värmland (nyval)
Anna Lundmark Lundbergh, verkställande direktör Almi Företagspartner i Värmland (nyval)
Kathrine Löfberg, styrelseordförande AB Anders Löfberg (nyval)
Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande Karlstad (nyval)
Malin Olin, ordförande Värmlands Idrottsförbund (nyval)

För mer information:
Kenneth Johansson, landshövding
072-560 87 73

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.