Skip to main content

Östra Bron i Karlstad har utnämnts till länets 68:e byggnadsminne!

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 14:19 CEST

Idag firades en 250-årig kulturskatt, Östra Bron (gamla stenvalvsbron) i Karlstad, då den nyligen utnämnts till Värmlands 68:e byggnadsminne. Medverkade vid ceremonin gjorde bland andra tf. landshövding Johan Blom, kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun Per-Samuel Nisser (m) och stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (kd).

- Östra Brons betydelse för Karlstad och Värmland gör den till en kulturhistoriskt mycket värdefull plats. Att vi står här idag och firar länets 68:e byggnadsminne känns både viktigt och väldigt roligt. Tillsammans skriver vi nu framtida brohistoria! Det sa tf. Landshövding Johan Blom i samband med dagens ceremoni.  Det var 2015 som frågan om byggnadsminnesförklaring av bron väcktes av Karlstads kommun. Länsstyrelsen har utrett frågan och i slutet av maj, efter att remisstiden gått ut, kunde Länsstyrelsen fatta beslut om att ge Östra Bron skydd som byggnadsminne.

Bron började byggas 1761 och kunde tas i trafik på våren 1765, även om den då inte var riktigt färdig. Östra Bron är allmänt känd som Gamla stenbron och bär efter drygt 250 år fortfarande daglig trafik. Den är också landets längsta stenvalvbro med sammanhållna valvöppningar endast separerade av mellanstöd.

- Gamla stenbron är en riktig kulturskatt och en värdefull symbol för Karlstad som varumärke. Hela miljön bidrar till att skapa förståelse för ortens historia. Idag fungerar den som en viktig mötesplats mellan människor, den förbinder olika stadsdelar och är dessutom en riktig turistmagnet, sa kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun, Per-Samuel Nisser, i samband med dagens firande. 

För frågor, kontakta gärna:

Sara Bodin Olsson, antikvarie Länsstyrelsen Värmland, sara.bodin.olsson@lansstyrelsen.se, 010-224 72 63

Stefanie Myrin, kommunikatör Karlstads kommun, stefanie.myrin@karlstad.se, 054-540 46 88

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.