Skip to main content

Pengar till tryggare miljöer för kvinnor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 11:58 CEST

Regeringen avsätter 45 miljoner kronor fram till år 2010 för att stärka tryggheten för kvinnor i stads- och tätortsmiljöer. Av dessa får Värmlands län 540 000 kronor. Pengarna ska fördelas av Länsstyrelsen och de som kan söka medel är kommuner, landsting, kollektivtrafik, fastighetsbolag, föreningar, kommunala samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan.

Med hjälp av åtgärdspengar från Regeringen kan länets kommuner och andra lokala organisationer nu öka tryggheten för kvinnor i utemiljöer. Pengarna kan användas till exempelvis strategiskt utvecklingsarbete men också för åtgärder i utemiljön. Hittills har två kommuner i Värmlands län sökt stödet och det är Grums kommun, som vill anlägga en park i centrum och Säffle kommun, som vill skapa ett tryggare centrum tillsammans med allmänhet och handlare. Åtgärdspengarna innebär att fler kommuner och organisationer kan få möjlighet att arbeta med de här frågorna och inför nästa stödomgång, år 2010, så hoppas Länsstyrelsen att fler aktörer ska skapa passande projekt som kan få stöd.

Kvinnor otryggare

Kvinnor är mer otrygga i tätorternas utemiljöer än män. Idag finns det många miljöer i städer och tätorter som förstärker kvinnors upplevelser av otrygghet och risk att utsättas för våld. Konsekvensen är att frihet och rörlighet i det offentliga rummet begränsas. Boverket ska på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna, stödja arbetet för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Seminarium om trygghet för alla

Som ett led i arbetet arrangerar Boverket och länsstyrelserna ett antal regionala seminarier under våren. Den 23 april höll Länsstyrelserna i Örebro och i Värmlands län tillsammans med Boverket ett seminarium på temat "Alla har rätt att känna sig trygga". Femtio deltagare från Örebro och Värmlands län deltog, från kommunerna, länsstyrelserna, bostadsbolag och konsulter inom samhällsplanering. På seminariet fick deltagarna fördjupade kunskaper kring hur den fysiska utemiljön uppfattas av olika grupper samt beskrivningar av tidigare genomförda projekt. Deltagare från Örebro kommun beskrevs bland annat arbetet med att göra ett cykelstråk till en tryggare miljö och från Karlstad kommun fick deltagarna veta mer om ett omfattande trygghetsskapande projekt som genomförts i bostadsområdet Gruvlyckan.

Beslut om medeltilldelning fattas senast 30 maj och för år 2010 tilldelas länet nya stödpengar.

 

För mer information kontakta
Länsstyrelsen i Värmlands län
Malin Iwarsson 054-19 72 93
malin.iwarsson@lansstyrelsen.se