Skip to main content

Pressinbjudan: Anna-Karin Hatt gästar Värmlands klimatdag 22 maj

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:57 CEST

Resan mot ett fossilfritt Värmland startade för fem år sedan. Hur har det gått och hur kan lokala och regionala aktörer fortsättningsvis bidra till att nå både det regionala men även de nationella klimat- och energimålen? Under Värmlands klimatdag står både det nationella och regionala klimatarbetet i blickfånget.

En viktig del och stor utmaning för Värmlands klimatarbete är transporter. IT- och energiminister Anna-Karin Hatt gästar dagen för att bland annat diskutera transporter, hållbart byggande och vilka åtgärder vi kan och bör satsa på i Värmland för att driva klimatarbetet mot ett fossilfritt Värmland vidare.

Dagens fokus ligger på samverkansformer och hur länet kan kraftsamla för att minska tranporternas klimatpåverkan. Möjligheter i klimatomställningen och vilken betydelse regionalt arbete och regionala aktörer har ur ett nationellt perspektiv är andra områden som berörs.

Landshövding Kenneth Johansson delar också ut priset i tävlingen Warm Water Innovation Challenge, som arrangerats av The Paper Province.

Program

I samband med klimatdagen hålls en pressträff som media hälsas varmt välkomna att delta på.

Tid: 22 maj kl. 09.50-10.20
Plats: Harry Nykvistsalen, Karlstad CCC, Tage Elandergatan 8, Karlstad

Medverkar på pressträffen gör IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och landshövding Kenneth Johansson. På grund av dagens digra program är den avsatta tiden för pressträffen begränsad till ovan angiven tid.

Pressträffen följs av en paneldebatt där bland annat utredningen om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030 kan skalas ner på en regional nivå.

Bakgrund

I dagarna har det gått fem år sedan målet Ett klimatneutralt Värmland år 2030 presenterades. Målet togs fram gemensamt av Länsstyrelsen och Region Värmland i samverkan med en lång rad aktörer från både privat och offentlig sektor. Det innebär att vi måste fasa ut användningen av olja och andra fossila bränslen i Värmland. Som ett led i det arbetet har Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjudit in länets aktörer till Värmlands klimatdag. 


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.