Skip to main content

Pressinbjudan från Länsstyrelsen i Värmlands län: Länsstyrelsen skapar engagemang för samhällsfrågor hos unga

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2006 10:12 CEST

Nu drar arbetet med kontaktklasser igång

På tisdag den 26 september träffar landshövding Eva Eriksson, Sture Hermansson, biträdande länsråd och Tanja Ekegren, projektledare för ”Mänskliga rättigheter i Värmland” en av de nya kontaktklasserna för första gången.


Det var i våras som alla högstadieskolor i länet fick en förfrågan om ett samarbete mellan myndigheten och elever i årskurs 7. Av de skolor som varit intresserade har Länsstyrelsen valt ut fem skolor som nu är kontaktklasser. Klasserna kommer att fungera som referensgrupper som får vara med och dela med sig av sina åsikter till exempel när större beslut fattas eller i arbetet med länets utveckling.


Förhoppningen är att barn och unga ska komma med synpunkter och förslag till Länsstyrelsen så att myndigheten kan bli bättre på att ta hänsyn till barnens åsikter och rättigheter.

– Vi vill på detta sätt ge unga en möjlighet att påverka samhället de lever i. säger Tanja Ekegren. Det är viktigt för demokratin och vi tror att det är ett bra sätt att skapa ett engagemang för samhällsfrågor.

– Jag tycker att det är viktigt att lyssna på unga värmlänningar. Ungdomar har bra åsikter och jag tycker att de ska involveras mycket mer i det vi gör, säger Landshövding Eva Eriksson. Vårt arbete handlar till stor del om hur Värmland ska utvecklas, och då är det viktigt att ungdomar får vara med och påverka.

Tidigare har Friskolan Klässbols högstadium i Arvika, Stölletskolan i Torsby och Vargbroskolan i Storfors fått besök. Men nu är det dags för Vålbergsskolans högstadium. Efter tisdagens besök återstår besök på Gruvlyckeskolan i Karlstad.

– Det känns roligt att vi äntligen startar och det ska bli spännande och se hur det utvecklar sig, säger Tanja Ekegren. Ambitionen är att följa klasserna under hela högstadieperioden och jag hoppas att vi under den tiden kan skapa en god relation med varandra.

Media hälsas välkomna att delta!

Plats: Vålbergsskolan i Karlstad

När: tisdagen den 26 september

Tid: kl.11.00-12.00

För mer information kontakta: Tanja Ekegren, projektledare, 054-19 71 11, 073-421 99 04 eller

Katarina Blomgren, 054-19 73 08, 073-656 67 91


Bakgrund:

Länsstyrelsen har som statlig myndighet ett ansvar för att följa och respektera FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen startade våren 2005 projektet ”Mänskliga rättigheter i Värmland” för att arbeta aktivt med dessa frågor. Ett av fokusområdena i projektet är att beakta ett barnperspektiv i verksamhetsutövningen. FN:s konvention om barnens rättigheter ska vara vägledande i det här arbetet.

Katarina Blomgren

Informatör
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 054-19 73 08, växel 054-19 70 00
Mobil: 073-656 67 91
Fax: 054-19 73 00
E-post: katarina.blomgren@s.lst.se
Webbplats: www.s.lst.se