Skip to main content

Pressinbjudan: Workshop om By- och Borgviksälvens vattenmiljö nu och i framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 14:32 CEST

Värmland står inför stora utmaningar när det gäller länets vattenresurser och åtgärder behöver göras redan nu. Den 17 september bjuder Länsstyrelsen Värmland tillsammans med By- och Borgviksälvens vattenråd in politiker, tjänstemän och intresserade till en workshop för att få del av erfarenheter, kunskap och idéer kring hur vi kan förbättra vattenmiljön i just By- och Borgviksälvens avrinningsområde.

I Värmland finns mycket vatten och många har bra kvalitet. Trots det finns det stora utmaningar. Cirka 80 procent av sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk status. Vattenrådet för By- och Borgviksälven är i en nystartsfas och står i startgroparna att ta sig an arbetet för en bättre vattenmiljö i avrinningsområdet. Därför vill man ha hjälp att prioritera.

- I länet finns stor kännedom om våra vatten hos både privatpersoner, näringsidkare, föreningar, politiker och kommuner. Kunskapen om lokala förhållanden är viktig och den vill vi ta tillvara på genom att låta dessa personer komma till tals. På så sätt kan vi få en helhetsbild över hur vattnet nyttjas och  samtidigt idéer på hur vi på bästa sätt kan ta fram åtgärder och lösningar på de utmaningar som finns, säger Karin de Beer på Länsstyrelsen Värmland.

Alla som berörs eller är intresserade av vatten och vattenfrågor är välkomna till workshopen  för att diskutera By- och Borgviksälvens avrinningsområde.

Tid: Onsdag 17 september
Plats: Enggården, Brunskog

Media hälsas välkomna att delta från klockan 16.00, då resultatet av workshopen presenteras. Representanter från vattenrådet och Länsstyrelsen Värmland finns på plats för att svara på frågor. Media anmäler sig till julia.runervik@lansstyrelsen.se.

Karta By- och Borgviksälvens avrinningsområde

Kontakt och information
Karin de Beer, 010- 224 74 36, karin.de.beer@lansstyrelsen.se

Program och inbjudan


Vad är ett vattenråd?
I många län finns så kallade Vattenråd som arbetar för att uppnå en bra vattenmiljö i länet och driva vattenförvaltningsarbetet framåt. Varje vattenråd berör ett specifikt avrinningsområde och har i uppgift att öka kunskapen och medvetenheten om de lokala vattnen, arbeta för åtgärder, samråd och bred samverkan. Vattenråden lyfter också viktiga frågor till myndigheter och beslutsfattare. Vattenråden ska representera alla olika intressen i ett avrinningsområde och ge alla som vill möjlighet att delta i arbetet. Länsstyrelsen samarbetar tillsammans med vattenråden för att ta tillvara på de vattenresurser som finns i länet och på ett hållbart, långsiktigt sätt jobba för att vattnet mår bra och håller hög kvalitet. 

Alla som vill är välkomna att engagera sig och bli medlem i ett vattenråd. 


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.