Skip to main content

Pressmöte med Anna Carlstedt, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 07:00 CEST

Tisdagen den 12 september arrangerar Länsstyrelsen Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland ett kunskapsseminarium tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

De som har bjudits in till seminariet arbetar på olika sätt praktiskt med frågan om våldsbejakande extremism i länet. Syftet med seminariet är att utifrån olika scenarier diskutera och hantera konkreta situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten inom exempelvis socialtjänst, polis och skola.

I samband med seminariet bjuder landshövding Kenneth Johansson, Lars Stiernelöf från Brottsförebyggande Centrum i Värmland, och Anna Carlstedt, regeringens nationella samordnare, in medier till ett pressmöte.

Dag och tid: Tisdag 12 september, kl. 09.15

Plats: Scandic Winn, Ferlinsalen, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad

Välkomna!

Kontakt

Matias Kivistö, Länsstyrelsen Värmland, e-post matias.kivisto@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 73 34

Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationsansvarig för Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Telefonnummer 08-405 85 00

Lars Stiernelöf, Projektledare ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism”, Brottsförebyggande Centrum i Värmland, e-postlars.stiernelof@bfciv.se, telefonnummer 070-651 37 70.

Bakgrund

Den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har sedan starten 2014 haft regeringens uppdrag att samordna det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. I fokus har hela tiden det lokala arbetet stått. Under 2015 träffade samordnaren alla kommuner och idag har i princip alla kommuner initierat någon typ av arbete. I och med det kommer också de praktiska frågorna; hur tar vi det här arbetet ett steg längre? Under våren och hösten 2017 arrangerar Samordnaren tillsammans med samtliga länsstyrelser kunskapsseminarier dit alla kommuner och flera berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer bjuds in.

Läs mer

Nationella samordnaren mot extremism

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.