Skip to main content

Samarbete ska öka kunskapen om grooming – sexbrott mot unga på nätet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 17:16 CET

Kontakten på internet som till en början verkade så oskyldig slutar med ett sexuellt övergrepp. Det är ett brott som ungdomarna på nätet kan råka ut för idag. Nu samarbetar länsstyrelserna och Polisen för att informera, så att alla vuxna kan bli bättre på att upptäcka och skydda barnen mot sexbrott som begås via nätet.

Länsstyrelsen Värmland har under våren 2012 haft dialogseminarier och såg att det fanns ett stort behov av att få mer kunskap om grooming i kommunerna. Även nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer har uppmärksammat problemet med grooming och hade på åklagarnas önskemål en utbildningsdag om grooming. Under våren 2013 kommer Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer erbjuda elevhälsopersonal i hela länet riktad information om unga, sex och internet.

- Grooming finns och är en del av ungdomars verklighet och det är viktigt att vi tar till oss kunskapen och sprider den vidare menar Isabel Persson, handläggare Kvinnofrid på Länsstyrelsen.

För att kunna hjälpa barn och ungdomar att inte lockas in i sådana erbjudanden har länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro län tillsammans med polismyndigheterna i respektive län satt ihop ett informationsblad som skickas ut till samtliga kommuner i länen. Kommunerna kan använda materialet i sitt arbete med barn och ungdomar så de är uppmärksamma på riskerna som finns på internet. Vi vill nå fritidsledare, lärare, föräldrar, kort sagt alla vuxna som arbetar och har kontakt med barn i sin vardag.

Informationsbladet innehåller fakta om brottet och tips på var man kan få mer information om sexbrott mot unga på nätet. Bladet kommer att distribueras via kommunerna till skolor, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Under försommaren kommer Samhällsrådet att följa upp arbetet för att säkerställa att informationen om sexbrotten mot unga på nätet och så kallad grooming nått alla som jobbar med barn.

För mer information kontakta Isabel Persson, isabel.persson@lansstyrelsen.se, 054-19 73 38, kvinnofridssamordnare Länsstyrelsen Värmland. 

Om Samhällsrådet

Samhällsrådet för Värmland, Dalarna och Örebro län består av landshövdingarna och länspolismästarna för respektive län.

Samhällsrådet samverkar mot grov organiserad brottslighet, trafficking och droghandel och diskuterar gemensamma strategier och prioriteringar över länsgränserna.

Landshövdingarna och länspolismästarna har ansvaret att i respektive organisation genomföra de beslut som fattats och förankra arbetet i länet.

Om grooming

Groomaren tar kontakt för att successivt odla en relation som ska leda till en träff i sexuellt syfte Bilder som läggs ut på nätet får ofta kommentarer och förfrågningar som anspelar på sex. Den som stämmer träff och på något sätt förbereder ett möte med en minderårig kan dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.