Skip to main content

Samordning, kartläggning och tillsyn av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 10:59 CEST

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att på olika sätt stödja samordningen av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor samt frågor rörande barn som bevittnar våld. Länsstyrelsen i Värmlands län har för samordningsuppdraget projektanställt en kvinnofridsamordnare som kartlagt området Kvinnofrid i länet under 2007. Resultatet har sammanställts i en rapport Kvinnofrid i Värmland - Kartläggning av Socialtjänstens arbete med kvinnofridsfrågor samt frågor rörande barn som bevittnat våld.

Vidare har regeringen gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att förstärka tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. En landsomfattande tillsyn genomförs under 2008 och utgår från i förväg fastställda bedömningskriterier. Ett statistiskt urval av kommuner har gjorts i landet och när det gäller Värmlands län har Forshaga, Kristinehamns, Arvika och Karlstads kommuner valts ut.

Media hälsas välkomna till Länsstyrelsen där vi svarar på frågor om rapporten Kvinnofrid i Värmland samt den nationella tillsyn av kommunernas kvinnofridsarbete som har påbörjats av Länsstyrelsen.

Tid: Onsdag 24 september klockan 14.00

Plats: Lokal Lusten plan 3 på Länsstyrelsen Karlstad.

Välkomna!

För ytterligare information kontakta:

Lillemor Brantefors, Sociala enheten, Länsstyrelsen i Värmlands län, 070-278 88 32:
Idag tisdag klockan 13-14.30 och 17-19 + imorgon onsdag klockan 8-9.

Isabel Persson, kvinnofridsamordnare, Sociala enheten, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054-19 73 38:
Idag tisdag klockan 13-14.30 + imorgon onsdag klockan 8-9.