Skip to main content

Sexuell hälsa vid våld och migration

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 08:00 CET

Att som professionell arbeta med sexuell hälsa innebär att man möter människor i olika livsskeden med olika livsöden. Sexuellt våld och migration påverkar den sexuella hälsan för både kvinnor och män. Länsstyrelsen Värmland och Länsstyrelsen Örebro välkomnar Suzann Larsdotter och Salar Shalmashi från RFSU till Karlstad för en heldagskonferens om sexuell hälsa.

Innan konferensen börjar bjuds media in till en presskonferens på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad klockan 08.30 tisdag 8 december.

Över 100 yrkesverksamma inom myndigheter och den idéburna sektorn från Värmlands och Örebro län kommer för att lyssna till Suzann Larsdotter och Salar Shalmashi. Suzann Larsdotter är sakkunnig i sexualupplysning, auktoriserad socionom och auktoriserad sexolog på RFSU:s förbundskansli. Salar Shalmashi är socionom, legitimerad psykoterapeut samt auktoriserad klinisk sexolog på RFSU-kliniken i Stockholm. Föreläsarna samt representanter från Länsstyrelsen Värmland och Örebro välkomnar representanter från media innan konferensen börjar.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.