Skip to main content

Skyddsvärd klarälvslax på väg tillbaka

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:53 CEST

Den unika stammen av klarälvslax är på väg att återhämta sig. Undersökningar i vattendraget Höljan visar att laxen inte bara ökar i antal, utan även sprider sig över större områden.

– Årets resultat är mycket glädjande och visar att klarälvslaxen är på frammarsch, säger Mikael Hedenskog på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Gissningsvis var det minst 50 år sedan klarälvslaxen lekte så här långt upp i Höljan.Klarälvslaxen är unik och lever hela sitt liv i Vänern och Klarälven med tillflöden. Den är mycket skyddsvärd bland annat eftersom stammen har minskat mycket till följd av kraftverksutbyggnader i Klarälven.

De senaste 10 åren har laxstammen ändå ökat. Det visar främst fångsterna av vuxna laxar i Forshaga men även fångsterna av uppväxande laxungar i Klarälven med tillflöden uppe i Nordvärmland.Fler och större spridning

Höljan är ett mycket långt vattendrag nordväst om Höljes, som på den svenska sidan består av ca 17 km strömmar och forsar. Antagligen föddes där mycket lax en gång i tiden. Vid årets elfiskeundersökningar i Höljan fångades sammanlagt över 60 laxungar. De flesta fångades på undersökningsplatser långt upp i vattendraget varav en del nära gränsen mot Norge. Fynden visar att vuxna klarälvslaxar vandrat upp från Vänern, och sedan via Klarälven simmat långt upp i Höljan där de lekt och lämnat avkommor efter sig. Att laxreproduktionen är så här hög och så väl spridd i Höljan är ett trendbrott i undersökningarna och mycket glädjande. Gissningsvis var det minst 50 år sedan klarälvslaxen lekte så här långt upp i Höljan.Många faktorer har påverkat

Klarälvslaxens återhämtning beror sannolikt på en rad olika faktorer som ökade smolt- och yngelutsättningar, skärpta fiskeregler i Vänern, fiskvänligare kraftverksturbiner, omfattande kalkningsinsatser mot försurning, restaurering av vandringsvägar och strömvattenbiotoper m m. Under 2000-talet finns det ett mönster som pekar på att uppsteget av lekvandrande lax i Höljan gynnas av högt vatten på hösten. Vid för låg vattenföring verkar laxarna ha haft problem med att ta sig upp i Höljan, vars utlopp rinner samman med Klarälvens torrfåra nedanför Höljesdammen.BIFOGAT

Bilderna är tagna av Stefan Thorfve och visar två av fyndsträckorna för lax i Höljan, Mogruvan och Höljenäs. Bilderna kan användas i samband med texten.FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Mikael Hedenskog

Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöanalysenheten

Telefon: 054-19 70 94, växel: 054-19 70 00

E-post: mikael.hedenskog@s.lst.se