Skip to main content

Välbesökt konferens om mäns våld mot närstående

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:55 CEST

Länsstyrelsen arrangerade igår en heldagskonferens om mäns våld mot närstående, tillsammans med Krismottagningen för män i Karlstad. Konferensen tog upp olika typer av stöd som män kan få för att kunna ta ansvar för sina våldshandlingar och bryta det negativa mönstret. Och intresset för konferensen var stort.

Vid tisdagens konferens om mäns våld i nära relationer var föreläsningssalen fullsatt. Intresset var stort i Värmland för att få veta vilken hjälp män kan få för att sluta använda våld. Företrädare från Kriscentra för män i olika delar av landet föreläste om våldets konsekvenser samt om verkningsfulla metoder för att bekämpa det.

Under konferensen framkom att det går att ändra på ett våldsamt beteende och att män behöver ett eget ställe att gå till för att få stöd samt andra verktyg än våldet att använda. Många män har själva utsatts för våld under uppväxten, och alla föreläsare var överens om att man ska skilja på den han är och det han gör.

Olika former av våld

Konferensen pekade på de olika former av våld som finns förutom det fysiskt och psykiskt. Det finns även materiellt, ekonomiskt, latent och sexuellt. Speciellt det materiella våldet finns med i männens berättelser utan att de själva förstår att det är att utsätta sin kvinna för våld. Ett exempel på materiellt våld är att slänga en mobil i väggen eller välta ett bord. Alla föreläsare var överens om att det är viktigt att hela tiden göra våldet synligt och att upprepa att det är männen som har ansvar för sina handlingar.

Fritt från våld en mänsklig rättighet

Landshövding Eva Eriksson deltog i konferensen och sa att Värmland som består av många små kommuner behöver kommunsamarbeten i den här frågan. I Värmland finns en krismottagning för män som bor i Karlstad, Kil, Forshaga och Hammarö samt en länstäckande mansjour. Flera mottagningar som täcker hela länet behövs.

Länsstyrelsens förhoppning är att konferensen har inspirerat professionella och ideella krafter att börja arbeta med dessa frågor i Värmland. Som landshövding Eva Eriksson påpekade har ansatser gjorts tidigare men idag framgår det tydligare att det är en mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld.

För mer information
kontakta:

Isabel Persson
Kvinnofridssamordnare
Länsstyrelsen i Värmlands län

isabel.persson@lansstyrelsen.se

054-19 73 38
073-33 00209

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Katarina Zeplien
Informatör
Informationssekretariatet
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad

telefon: 054-19 70 54, växel: 054-19 70 00
mobil: 070-226 76 77, fax: 054-19 73 00
e-post: katarina.zeplien@lansstyrelsen.se
webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland