Skip to main content

Världsnaturfonden WWF och Svenska Naturskyddsföreningen besöker Länsstyrelsen Värmland

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2014 14:12 CET

Länsstyrelsen får under två dagar, 29-30 januari, besök av Världsnaturfondens (WWF) och Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) ledning.

Syftet med besöket är att visa Länsstyrelsens arbete inom naturvård och viltförvaltning. Vänerlaxens fria gång, reservatsbildning och rovdjursinventering är några av frågorna som ska diskuteras. Besöket förläggs till de västra delarna av länet och innehåller också ett fältbesök vid
Slorudsälven.

- Vi tog tidigt initiativet till att bjuda in både WWF och SNF till Värmland, säger länsråd Robert Andrén. Jag tycker det är centralt att vi har en bra dialog med alla våra intressenter. Att kunna träffas som vi
gör nu är viktigt för förståelsen för våra förhållanden i länet.

Världsnaturfonden utsåg i augusti 2013 Glaskogens naturreservat till Svensk Pärla – därför kommer besökarna också att få mer information om Glaskogen. Glaskogen är också ett av länets viktigaste områden när det gäller friluftsliv.

- Fantastiskt roligt att Glaskogen uppmärksammas. Arbetet med värdefull natur och hotade arter är några av Länsstyrelsens många uppgifter, avslutar Robert Andrén.

Kontakt:
Kommunikationschef Ann-Charlotte Carlqvist, 0705-197278


Med vid besöket är från WWF Generalsekreterare Håkan Wirtén och Naturvårdschef Peter Westman. Från SNF medverkar Skogs- och naturvårdschef Jan Terstad. Från Länsstyrelsen deltar länsråd Robert Andrén samt enhetschefer och medarbetare från enheterna Djurskydd och vilt samt Naturvård.


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.