Skip to main content

Värmländskt samhällsbyggnadsforum – tema översiktsplanering

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:16 CET

Pressinbjudan från Länsstyrelsen i Värmlands län

Värmländskt samhällsbyggnadsforum – tema översiktsplanering

Onsdagen den 22 november inbjuder Länsstyrelsen i Värmlands län i samarbete med Region Värmland till Värmländskt samhällsbyggnadsforum – tema översiksplanering.

Värmländskt samhällsbyggnadsforum är ett initiativ från Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsavdelning för att informera och skapa större samverkan kring olika samhällsbyggnadsfrågor. Värmländskt samhällsbyggnadsforum vänder sig till tjänstemän, politiker, intresseorganisationer, företag och övriga intresserade inom det stora intressefält vilket samhällsbyggnadsfrågor spänner över.

Temat denna gång är översiktsplanering. Översiktsplanering är kommunens viktigaste verktyg för att styra användningen av mark och vatten i kommunen. Översiktsplanen används även alltmer som en strategisk utvecklingsplan för kommunens utveckling. För att översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt styrdokument är det avgörande att inriktningen är väl demokratiskt förankrad hos invånarna och inom den kommunala förvaltningen. I Värmlands län har 11 av 16 kommuner översiktsplaner som är från början av 90- talet och det finns ett stort behov av att uppdatera dessa.

Denna träff kommer att fokusera på:

- Varför översiktsplanering är viktigt och hur kommuner med små resurser kan arbeta

- Exempel på hur kommuner kan arbeta med delaktighet och medborgarinflytande, samt bedöma sociala konsekvenser av översiktsplaneringens inriktning

- Regionala utvecklingsfrågor och regionala perspektiv i översiktsplaneringen

Media är välkomna att delta under dagen. Det kommer att finnas tid att ställa frågor i anslutning till de olika föreläsningarna.

Tid: Onsdagen den 22 november, Kl. 10.00-16.00


Plats: Hörsalen på Värmlands Museum i Karlstad

För mer information kontakta:

Kalle Alexandersson, Länsstyrelsen, 054 - 19 72 93, 073 – 378 81 48

eller Cecilia Nyström, Länsstyrelsen, 054-19 73 06, 070-219 91 20

VÄLKOMNA!


Katarina Blomgren
Informatör
Informationssekretariatet
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Tel: 054-19 73 08, vxl: 054-19 70 00
Mobil: 073-656 67 91
Fax: 054-19 73 00
E-post: katarina.blomgren@s.lst.se
Webbplats: www.s.lst.se