Skip to main content

Virussjukdom på dammfiskar konstaterad

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:44 CEST

Statens veterinärmedicinska anstalt har konstaterat koi herpesvirus hos en grossist och importör av akvarie- och dammfiskar i Filipstad. Den avdelning för dammfiskar där viruset konstaterats är nu spärrad.

De smittade fiskarna är så kallade koikarpar, en typ av prydnadskarp som är relativt vanlig i parkdammar och på andra ställen. Smittkällan är sannolikt importerad koikarp från Thailand. Smittan kan inte överföras till människor men andra karparter kan drabbas.

Jordbruksverket har spärrat av en del av företaget och nu råder försäljnings- och besöksförbud på den smittade avdelningen. Övrig verksamhet på företaget påverkas inte av åtgärden, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Smittspårning pågår och saneringsåtgärder kommer att vidtas efter beslut av Jordbruksverket.

För mer information, kontakta:

Länsveterinär Anders Sandberg, Länsstyrelsen i Värmlands län, telefon: 054-19 72 56, 070-323 86 82.

Joachim Gustafsson

Informationschef

Länsstyrelsen i Värmlands län

651 86 Karlstad

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Telefon: 054-19 72 78, växel: 054-19 70 00

Mobil: 0705-19 72 78

Telefax: 054-19 73 00

E-post: joachim.gustafsson@s.lst.se

Webbplats: www.s.lst.se