Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Nu ska tillgängligheten öka på Hammarö sydspets och fler ska kunna njuta av naturen

Nu ska tillgängligheten öka på Hammarö sydspets och fler ska kunna njuta av naturen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 09:55 CEST

Länsstyrelsen Värmland och Hammarö kommun genomför under 2017 och 2018 en gemensam upprustning av vandringsleder och besöksanordningar på Hammarö sydspets som ligger i Naturreservatet Värmlandsskärgården. Syftet med satsningen är att förnya områdets besöksanläggningar och samtidigt öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Öjersbyn blir länets första naturreservat för 2017

Öjersbyn blir länets första naturreservat för 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:13 CET

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildande av naturreservatet Öjersbyn i Årjängs kommun. Det prioriterade bevarandevärdet för området är naturskog med riklig förekomst av död ved och gamla träd och att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Naturreservatet omfattar totalt cirka 144 hektar.

Invånarna i Hammarö har närmast till skyddad natur i Värmland

Invånarna i Hammarö har närmast till skyddad natur i Värmland

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 07:30 CEST

Invånarna i Hammarö kommun har i genomsnitt 2,4 kilometer till skyddad natur, motsvarande avstånd för invånarna i hela länet är 5,9 kilometer. En majoritet av de som bor i Sverige upplever att de mår bra av att komma ut i skog och mark.

Lövträdsrika öar blir naturreservatet Krokstadön

Lövträdsrika öar blir naturreservatet Krokstadön

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2016 07:50 CET

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Krokstadön. Syftet är att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, gamla tallar, samt att det finns byggnader med lokal historik. Reservatet ligger i Arvika och Kils kommun.

Nyheter 1 träff

Sveriges 4000:e naturreservat finns i Värmland

Sveriges 4000:e naturreservat finns i Värmland

Nyheter   •   Okt 29, 2013 14:27 CET

Det är reservatet Trekanten i Torsby kommun som blev nummer 4000 bland Sveriges alla naturreservat vilket nu uppmärksammas av Naturvårdsverket. Området består av fuktiga skogsområden med främst gran utmed två vattendrag samt blandskog av tall, gran och björk.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Handläggare
  • Naturvård
  • liynndjba.qdstkdobhpermcg@eslamenswrsthxyrsbeljjsefnn.ntsegg
  • 010-224 74 87