Skip to main content

Rapport Räkna q

Dokument   •   Mar 05, 2020 12:58 CET

Projekt Räkna q, som påbörjades i april 2018, har som mål att kartlägga alla byggnader som getts bestämmelser om skydd tack vare deras kulturhistoriska värde. Projekt Räkna q bedrivs av länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete inom RUS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och är en indikator för miljömålet God bebyggd miljö.
Licens Creative Commons erkännande (?)