Skip to main content

Länskonferens om alkohol och droger på arbetsplatsen

Evenemang

07
NOV
Tisdagen den 7 november ordnas en länskonferens om alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen vid Gruvan, Falun. Alkohol och andra droger ökar i världen. Debutåldern sjunker. Detta är en trend som påverkar situationen i Sverige. Idag är vi mer drogliberala och studier visar att 20-30 åringar är den grupp som dricker mest. På arbetsplatsen umgås man med och påverkas av sina arbetskamrater och det finns många motiv till att verka för att arbetsplatsen ska vara en alkohol- och drogfri zon. Alna har tilldelats medel från Socialstyrelsen för att genomföra ett års- projekt på arbetsplatser. Syftet med satsningen är att öka kunskapen bland medarbetare om hur mycket man kan dricka och hur alkohol och narkotika påverkar arbetsplatsen, säkerheten och hälsan Länsstyrelsen Dalarna arbetar genom länssamordnare, utifrån regeringens Alkohol- och narkotikahandlingsplaner 2006-2010, där förebyggande arbete inom arbetslivet är en viktig punkt. Under dagen kommer vi att ha föreläsare samt en teatershow som beskriver situationen, medverkar gör Gunborg Brännström Alkoholkommittén, Benny Haag, Annika Skogberg Länsstyrelsen, Anna Nordlöw Alna samt att vi har föredragshållare från företag i Dalarna. Konferensen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Alna. För vidare information kontakta Peder Nordendahl på Alna tel: 073-6170064 Annika Skogberg, Länsstyrelsen Dalarna, 023-815 78