Skip to main content

Miljonsådd för tillväxt i Dalarna

Evenemang

16
MAR
Länsstyrelsen Dalarna, Dalarummet
 

Länsstyrelsen Dalarna, Innovationsbron i Uppsala och Stiftelsen Teknikdalen gör en gemensam satsning för att stödja bra idéer och projekt i länet. Satsningen, Dalasådd, innebär att man under tre år lägger 16-22 miljoner kronor i form av bidrag, stipendier, lån och riskkapital.

– Det här är en stor möjlighet för företag i Dalarna att utvecklas. Pengarna ska hjälpa till att ge ökad tillväxt både i nya företag och i de tillväxtföretag som redan finns, säger Mikael Selander, chef för Länsstyrelsens näringslivsenhet.

Det här vill vi gärna berätta mer om vid en pressinformation
Tid: Torsdagen den 16 mars kl 11.30
Plats: Länsstyrelsen Dalarna, Dalarummet

Med på pressinformationen finns Kari Gustafsson, vd för Innovationsbron Uppsala, Bengt Fahlgren, vd för Teknikdalen, och Mikael Selander och länsråd Inger Eriksson, Länsstyrelsen.

För mer information kontakta
Mikael Selander, Länsstyrelsen, 070-266 8154
Kari Gustavsson, Innovationsbron , tel. 018-51 05 99 eller 070-322 99 49
Bengt Fahlgren, Teknikdalen, tel 0243-734 20 eller 070-355 98 00

Fotnot:
Innovationsbron Uppsala AB är ett bolag som arbetar för ökad samverkan mellan universitet/högskola och näringsliv genom att stödja forskare, entreprenörer vid universitet/högskola och mindre företag att kommersialisera idéer och forskningsresultat.