Skip to main content

Seminarium om riskkapital och finansiering

Evenemang

20
FEB
Älvdalens Hotell
 

Tisdagen den 20 februari hålls ett seminarium om riskkapitalfrågor i Älvdalen. Det riktar sig i första hand till kommunernas näringslivsenheter i de orter i norra Dalarna som ingår i EU:s strukturfondsprogram Mål 1.

Målsättningen med seminariet är att näringslivsenheternas personal tillsammans med nationella, regionala, lokala långivare och riskkapitalaktörer ska få en helhetsbild av de olika finansieringsmöjligheter som kan erbjudas näringslivet i Mål 1-området (Vansbro, Malung, Älvdalen, Orsa och Våmhus-Vänjan i Mora).

Riskkapitalföreträdarna, eller motsvarande, representeras av Sjätte AP-fonden, Saminvest, Dalasådd-Teknikdalen, ALMI-Dalarna, Dalarnas kreditgarantiförening samt Länsstyrelsen Dalarna.

Bakom inbjudan till arbetsseminariet står kommunernas näringslivschefer, Mål 1-sekretariatet vid Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Media inbjuds att närvara hela dagen, men vid den sammanfattande avslutningen klockan 16 hålls en pressinformation.

Tid och plats
Älvdalens Hotell
Pressinfo klockan 16:00

Kontakt
Jan-Erik Hassel, Länsstyrelsen Dalarna, 023-81-351, 070-536 15 06
Mikael Selander, Länsstyrelsen Dalarna, 023-81 240, 070-266 81 54