Skip to main content

Fem projekt i Dalarna får nästan 5 miljoner från Klimatklivet för klimatsmarta åtgärder i länet

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 07:00 CET

Åtgärderna i Dalarna beräknas resultera i en minskning av koldioxidutsläppen med ca 11,5 ton. Foto: Mostphotos

Förra veckan beslutade Naturvårdsverket att ge stöd till fem nya miljöprojekt i Dalarna inom satsningen Klimatklivet. Totalt får projekten 4 697 336 kronor i bidrag för att på olika sätt genomföra miljöförbättrande åtgärder. Mest pengar får Nordic Gas Solutions AB för bygget av en tankstation för biogas i Falun.

- Tre till fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet, säger Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

Dalarna har i höstens första beslutsomgång i Klimatklivet fått fem stycken ansökningar beviljade av Naturvårdsverket. Tre gäller laddstationer för elbilar, en gäller konvertering från olja till bergvärme och en gäller tankstation för biogas. Total kostnad för alla fem investeringarna är ca 7,3 miljoner, där stödet uppgår till ca 4,7 miljoner. Åtgärderna beräknas resultera i en minskning av koldioxidutsläppen med ca 11,5 ton.

Nordic Gas Solutions biogasmack är den största beviljade ansökan med en investeringskostnad på 5,5 miljoner. Det är ännu inte bestämt än exakt var tankstället ska ligga och företaget börjar nu söka en lämplig placering i Falun.

- Vi är väldigt glada över att ha fått det här bidraget. Det ingår i vår strategi att göra biogas tillgängligt i regionen Borlänge- Falun- Sandviken- Gävle. Nu hoppas vi att kullor och masar vill köpa biogasbilar. Vi hoppas också på en fortsatt god dialog med Falu Energi och Vatten om placering och utveckling, säger Hans Kättström på Nordic Gas Solutions AB.

För mer information kontakta 
Annika Varghans, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 80

Bakgrund Klimatklivet
Totalt fördelas 3,5 miljarder kronor under perioden 2015-2020, vilket tillsammans med stödmottagarnas investeringar innebär 8 miljarder till klimatåtgärder på lokal nivå. Dalarna har sedan starten 2015 fått drygt 41 miljoner i stöd fördelat på 48 beviljade projekt. Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera ansökningarna till Klimatklivet, medan Naturvårdsverket fattar beslut om vilka investeringar som ges stöd. Pengarna går till klimatinvesteringar i exempelvis i kommuner, företag, bostadsrättsföreningar eller landsting (inte till privatpersoner). Det gäller alla typer av klimatinvesteringar som energikonverteringar, laddstationer för elbilar, fjärrvärme och minskade lustgasutsläpp m.m.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.