Skip to main content

Älgförvaltningen i Dalarna - nya mål och riktlinjer i ny rapport

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 15:45 CEST

I en ny rapport presenterar Länsstyrelsen Dalarna målen för älgförvaltningen i länet.

Utöver de nya målen finns i rapporten riktlinjer för arbetet med älgförvaltningen.  

- Älgförvaltningen sker i samverkan med både älgförvaltningsgrupper och representanter för älgskötselområdena, säger Jonas Nordström, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna. Riktlinjerna, som tagits fram av en arbetsgrupp i viltförvaltningsdelegationen, är till för att underlätta det samarbetet.

De nya målen gäller för de kommande tre åren.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.