Skip to main content

Arkitektur gör skillnad – nysatsning på Dalarnas arkitekturråd

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 07:00 CET

Foto: Unsplash/Tobias van Schneider

Idag finns det ett stort behov av att bygga mer i hela Sverige. Genom en ny överenskommelse mellan Länsstyrelsen och Landstinget kommer Dalarnas arkitekturråd arbeta aktivt för att öka kunskapen i länet om värdet av god arkitektur, form och design.

I samband med regeringens satsning på att stärka arbetet för hållbart utformade livsmiljöer, har Länsstyrelsen och Landstinget Dalarna fattat en ny överenskommelse för Dalarnas arkitekturråd.

- Eftersom vi måste bygga mer i hela landet är det extra viktigt att tänka på att bygga ändamålsenligt och för att det ska hålla i framtiden. Där gör arkitektur skillnad, säger Frida Ryhag, länsarkitekt på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har också fått i uppdrag av regeringen att följa upp hur kommunerna arbetar med kravet på att byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan.

- Ur ett invånarperspektiv är det viktigt med väl genomtänkta och fina offentliga miljöer, där det finns plats att leva. Det gynnar kulturlivet i länet och även yrkesverksamma inom form och design, säger Frida Ryhag.

Arkitekturrådet, som också består av representanter från Svensk Form Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarnas länsmuseum och Byggdialog Dalarna, ska arbeta tillsammans med Dalarnas kommuner för att öka kunskapen om arkitektur, form och design hos tjänstemän i offentlig förvaltning. Därigenom verkar rådet för att det kulturella och historiska arv som Dalarnas byggnader utgör, bevaras och att nya byggnader bidrar till att utveckla den offentliga miljön.

För mer information kontakta:
Frida Ryhag, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Frida.Ryhag@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 58

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.