Skip to main content

Betaltjänster, både en storstadsutmaning och ett landsbygdsproblem

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2017 12:00 CET

Föreningar, även de som är belägna i större tätorter, har svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor. Foto: Henrik Lindholm

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2017. Här konstateras att kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. Nytt är att betaltjänstproblematiken, som tidigare förknippats med landsbygden, nu även förekommer i våra tätorter.

Samtliga länsstyrelser i landet bedömer att det finns geografiska områden i länen med bristande tillgång till grundläggande betaltjänster. Betaltjänstproblematiken, som tidigare förknippats med glest befolkade områden, förekommer nu även i vissa tätorter. Till exempel har föreningar, även de som är belägna i större tätorter, svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor. Men det finns lösningar på problemet.

- Vi på länsstyrelsen kan ge stöd till betaltjänstombud(ofta lokala handlaredär man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor) på de orter där marknaden inte tillgodoser behovet av betaltjänstlösningar. Idag ger vi stöd till betaltjänstombud på 36 orter i Sverige och en utvärdering visar att både handlare och kunder är nöjda med tjänsterna. Men det är svårt för en handlare att ta på sig att bli ett ombud. Man vill inte agera bank med allt vad det innebär av ökad mängd kontanter att hantera. Om kontantanvändningen och infrastrukturen för kontanter fortsätter att minska kommer dessa insatser inte att räcka till, säger Johanna Jansson och Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. I årets rapport konstaterar man att betaltjänstsituationen är som mest problematisk för ekonomiskt utsatta, äldre, personer med funktionsnedsättning och ideella föreningar.

- En viktig uppgift framöver blir att identifiera de människor som inte är digitalt delaktiga samt att hitta lösningar för dem. Utbildningsbehovet kring digitala betaltjänster är stort. Vi ser också ett behov av större folkbildande insatser, exempelvis via lokala utbildningscenter riktade mot de individer som behöver öka sin digitala kompetens, avslutar Johanna och Sara.

För mer information, kontakta:
Johanna Jansson, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: johanna.w.jansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 02 68

Sara Ehrenberg, nationella samordnare för grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: sara.ehrenberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 03 81

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.