Skip to main content

Björnhane skjuten

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 17:02 CEST

En björnhane har skjutits inom Idre samebys renkalvningsområde. Det skedde i samband med att två björnar attackerade renar.

Sent den 15 maj sköts en björnhane under en pågående attack mot renar i Idre samebys renkalvningsområde. Björnen sköts med stöd av 28 § i jaktförordningen.

Paragrafen innebär att ett tamdjurs ägare och andra har möjlighet att skydda tamdjur vid rovdjursattacker. Länsstyrelsen har besiktat händelsen, och inga misstankar om brott föreligger.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.