Skip to main content

Bredbandsutvecklingen i Dalarna går framåt men mycket återstår

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 10:19 CEST

Idag släpps 2017 års bredbandskartläggning. Utbyggnadstakten i Dalarna är fortsatt bland den högsta i landet. Det sker dock ifrån låga nivåer. Skillnaden är stor mellan våra kommuner och vi har fortsatt stora utmaningar framför oss.

2017 var ett intensivt år avseende bredbandsutbyggnad i länet. Flera kommuner tog rejäla kliv framåt när det gäller möjligheterna för hushållen att skaffa en fiberanslutning. Här sticker Orsa och Leksand ut med en utökning på 17 respektive 18 procent i ökad fibertäckning. Även i Rättvik, Ludvika, Mora och Malung-Sälen har det hänt mycket det senaste året med ökningstakter på mellan 7 och 12 procent. Sammantaget hade Dalarna den fjärde högsta ökningstakten i landet, enligt kartläggningen.

– Samtidigt är utmaningarna stora, konstaterar regionala bredbandskoordinatorerna Joakim Holback och Anders Oksvold. I genomsnitt har 75 procent av fastigheterna i Dalarna möjlighet att skaffa fiber, något som kan jämföras med riksgenomsnittet på 87 procent. Av dalakommunerna är det bara Avesta och Borlänge som ligger över den nivån med sina 90 respektive 89 procent. Det betyder att ca 11 400 nya hushåll i Dalarna fått möjlighet till fiberanslutning under 2017. 

I Vansbro, Gagnef, Malung-Sälen och Älvdalen har knappt hälften av fastighetsägarna idag möjlighet att ansluta sig till ett fibernät, trots hög utbyggnadstakt. Här behövs det stora satsningar om man ska uppnå regeringens bredbandsmål. Det går inte att utesluta behov av ytterligare stödmedelssatsningar från samhällets sida. Tre av dessa kommuner identifierades av Landsbygdskommittén bland de 23 kommuner i landet där man på grund av stora demografiska och avståndsmässiga utmaningar, uttryckligen föreslår särskilda insatser för bland annat fiberutbyggnad.

Andel av hushållen som idag är anslutna
Kartläggningen studerar även hur många hushåll som redan är anslutna till en tjänst kapabel till minst 100 Mbit/s. 63 procent av hushållen i Dalarna hade en sådan uppkoppling den 1 oktober 2017. Det är en ökning på 8,27 procent jämfört med 2016 och innebär att Dalarna i detta avseende har den fjärde högsta ökningstakten i landet. Samtidigt ligger länet fortfarande en bra bit under riksgenomsnittet på 78,5 procent.

Framtiden
Trots den blandade bilden konstaterar Joakim Holback att Dalarnas nu gällande bredbandsmål bedöms vara uppnådda till år 2020.

– De pågående satsningarna på ortssammanbindande nät som delfinansieras av EU och regionala utvecklingsfonden fortsätter och bidrar till att möjliggöra fiber i nya områden. Samtidigt är det tydligt att vi behöver ytterligare fokus på de områden med störst utmaningar.

Under första halvåret 2018 behandlas en uppdatering av den regionala bredbandsstrategin, där länet bland annat föreslås ställa sig bakom den höjda ambitionsnivån i regeringens bredbandsstrategi. Det innebär bland annat att 95 procent av hushållen har tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020 och att 98 procent har tillgång till 1 Gbit/s år 2025.

För mer information kontakta: 
Joakim Holback, regional bredbandskoordinator, 070 698 82 25 
Anders Oksvold, regional bredbandskoordinator, 070 698 16 22 

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.