Skip to main content

Dags att mäta radonhalter – saneringsbidrag finns att söka

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 11:14 CEST

Foto: Birgitta Sjöstedt/Mostphotos

Den 1 oktober börjar mätsäsongen för radon – den osynliga och luktfria gasen som i värsta fall kan leda till lungcancer. Den som ska sanera mot radon i sitt hus kan få bidrag på upp till 25 000 kronor.

Boverket rekommenderar att mäta radonvärdena om

  • du köper ett hus
  • du bygger om eller bygger till ditt hus
  • du gör förändringar i ventilation eller uppvärmningssystem
  • du bygger ett nytt hus
  • det gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

– Mätningen ska pågå i minst två månader så det är bra att passa på att börja mäta så snart som möjligt om du inte gjort det tidigare, säger Stefan Kvarnström, bygghandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vad är radon och hur farligt är det?

Gasen radon finns naturligt i luft, mark och vatten, men när halterna blir höga blir gasen skadlig för oss och kan orsaka lungcancer. Och ju längre tid vi vistas i hus med för höga radonvärden desto större blir riskerna. Riskerna med radon ökar också om man är eller har varit rökare. Enligt Strålskyddsmyndighetens uppskattningar orsakas 400–500 cancerfall årligen av radon i inomhusmiljö.

Var kommer radon ifrån?

Radon i ett hus kan bero på olika saker – antingen kommer radonet från marken som huset står på, från husets byggmaterial eller från vattnet i huset. Lösningarna beror på orsaken – men oavsett lösning kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att sanera.

Bidrag för att sanera

– För att få bidrag för sanering måste man ha uppmätt över 200 Bq/m3. Du kan få bidrag för halva kostnaden för saneringen – och du kan få upp till 25 000 kronor. Om saneringen kostar dig 36 000 kan du alltså få 18 000 i bidrag, förklarar Stefan Kvarnström. 

För att söka bidrag går man in på Boverkets hemsida och gör sin ansökan antingen som e-ansökan eller så skriver man ut en ansökningsblankett, fyller i och lämnar till Länsstyrelsen. 

För frågor om radon och bidrag, vänligen kontakta

Stefan Kvarnström, bygghandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

010-2250526

stefan.kvarnstrom@lansstyrelsen.se

eller

Vide Persson, bygghandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

010-2250492

vide.persson@lansstyrelsen.se

Det finns även mer att läsa om radon och hur man söker saneringsbidrag på Boverkets hemsida

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.