Skip to main content

Dags att söka klimatinvesteringsstöd

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 10:00 CEST

Klimatinvesteringsstöd delas ut till åtgärder som bidrar till stora varaktiga minskningar av utsläpp av växhusgaser. Det är Länsstyrelsen, i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter, som har i uppdrag att hantera stödet.

- Nästa ansökningsperiod startar 16 maj och pågår fram till 13 juni, säger Kerstin Angberg-Morgården, på Länsstyrelsen Dalarna.

Totalt har regeringen avsatt 600 miljoner för åren 2016-2018. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner.

- Hittills har strax under 23 miljoner delats ut till olika satsningar i Dalarna och vi hoppas naturligtvis på nya intressanta ansökningar att ta ställning till, säger Kerstin Angberg-Morgården.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket.

- Ytterligare en ansökningsperiod är kvar under året, mellan 29 augusti - 26 september, avslutar Kerstin Angberg-Morgården.


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.