Skip to main content

Dalarnas uppmärksamhetsvecka lyfter frågan om våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:01 CET

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång

För att motverka våld behövs kunskap och mod att agera. Därför arrangerar Länsgruppen mot våld i nära relationer, uppmärksamhetsveckan – Bakom fasaderna. Våld och övergrepp i familjen är nämligen ofta en väl dold familjehemlighet som kanske aldrig kommer till myndigheters kännedom.

Ett av Sveriges fyra jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska dessutom ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Samtidigt visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) att 81 procent av de kvinnor som anmälde misshandelsbrott under 2015 var bekanta med eller i nära relation till våldsverkaren.Samma år anmäldes omkring 17 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång och fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna. Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet. Likadant är det när barn utsätts för sexuella övergrepp. Barnet berättar sällan för vuxenvärlden.

Under vecka 47 kommer det att anordnas flera seminarier i Dalarna för att sprida kunskap och sätta fokus på våld och övergrepp. Aktiviteterna sker också i samband med tre internationellt uppmärksammade datum som tangerar området:

19 november – Världsdagen mot barnmisshandel
20 november – Barnkonventionens dag
25 november – Internationella dagen för bekämpande av våld mot kvinnor

Schema för uppmärksamhetsveckan – Bakom fasaderna

Måndagen 21 november
Vad är hedersrelaterat våld och hur kan vi samverka?
Var: Scandic Hotell, stationsgatan 21-23, Borlänge
Tid: 09.00-16.30
Hör Landshövding Ylva Thörn inleda konferensen och uppmärksamhetsveckan. Medverkar gör också Juno Blom, regeringens utredare av strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Torsdag den 24 november
Vi ska våga tala. En temadag med fokus på att bryta tabun kring sexualbrott mot barn. Fakta, information, och inspiration blandas med konkreta verktyg och metoder för att förebygga övergrepp och förbättra villkoren för de barn och unga som utsätts.
Var: Hörsalen – Teknikdalen Borlänge
Tid: 12.00-16.30
Hör bland annat Erica Mattelin, psykolog från Rädda Barnen, prata om Stopp! Min Kropp! Och #Nätsmart – Hur du kan prata med barn om kroppen, kroppens gränser och sexuella övergrepp.

Fredag den 25 november
Barns relationer till sina våldsutövande fäder
Var: Hotell Galaxen, lokal Orion Borlänge
Tid: 09.00-13.00
Hör bland annat Anna L Jonhed prata om hur barn upplever våld och hur våld inverkar på såväl relationer som umgänget med pappan.

För mer information om aktiviteterna, kontakta:

Kerstin Bergman, Länsstyrelsen Dalarna 
Funktionen för mänskliga rättigheter och folkhälsa 
010 225 04 25
kerstin.bergman@lansstyrelsen.se

Syvonne Nordström, Länsstyrelsen Dalarna 
Funktionen för mänskliga rättigheter och folkhälsa 
010 225 04 53
syvonne.nordstrom@lansstyrelsen.se

Länsgruppen mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt människohandel för sexuella ändamål och prostitution startade 2010. Bakom gruppen står Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med länets kommuners socialtjänst, Högskolan, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Landstinget, Region Dalarna, Migrationsverket samt frivilliga organisationer, för närvarande kvinnojourer, Rädda Barnen samt Brottsofferjouren.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.