Skip to main content

Det här behöver du veta om eldningsförbud i Dalarna

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 15:26 CEST

Privatpersoner har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är varje enskild person som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Foto: Unsplash

Länsstyrelsen har arbetat intensivt med att samla ihop erfarenheter och lärdomar från förra årets torka och bränder. Som ett resultat av arbetet har myndigheten tagit fram en ny vägledning för eldning utomhus. Här berättar vi mer om vägledningen och vad länets innevånare behöver tänka på.

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. För att hjälpa dig att ta det ansvaret arbetar länsstyrelsen, kommun och räddningstjänst med information och rådgivning. Myndigheterna kan också besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder.

Vad omfattas av ett eldningsförbud?
Länsstyrelsens riktlinje säger att eldningsförbud i länet ska omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.),

Ett normalt förbud bör däremot inte omfatta grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på erforderligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Länsstyrelsen har också tagit fram en lista med svar på vanliga frågorna om eldningsförbud och vad som bör omfattas av förbudet. Listan finns bifogad i Länsstyrelsens vägledning.

Notera att eldningsförbud kan anpassas efter lokala behov och särskilda förhållanden. Det är därför viktigt att följa bestämmelserna från den myndighet som fattat beslutet om eldningsförbud.

Vem gör vad?
Vägledning säger att det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet. Sedan är det varje enskild kommun som fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Var finns informationen?
Du ska i första hand vända dig till den kommun som du tänkt elda i för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på.

Vilket ansvar har jag som privatperson?
Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Läs hela vägledningen från Länsstyrelsen här: http://kriswebb.dalarna.se/Sv/brandriskprognoser/PublishingImages/Pages/default/Eldning%20utomhus_Dalarna_2019.pdf

För mer information kontakta 
Johan Erikson, beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 04 48 
Mail: johan.erikson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.