Skip to main content

Efter YouTubefilmer - Länsstyrelsen polisanmäler misstänkt brott mot tillträdesförbudet i Fredriksbergs gamla fabriksbyggnad

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 09:08 CEST

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Delar av det gamla fabriksområdet i Fredriksberg är omgärdat med tillträdesförbud sedan 1998. Överhängande rasrisk, föroreningar och vattenfyllda gropar gör platsen till en fara för allmänheten. Nu väljer Länsstyrelsen att polisanmäla de överträdelser av förbudet som dokumenterats i 14 filmer på YouTube.

Fabriksområdet i Fredriksberg saknar ägare sedan mitten på 90-talet och miljöansvaret ligger därför till stor del hos staten. Två delar av området är också belagda med tillträdesförbud. Till stora delar är lokalerna mörka med fundament, maskingropar, installationer, instrument, tankar, cisterner och pannor. Fallrisken är stor då fallskydd saknas på många ställen. Fallhöjden kan också bli avsevärd då det är fråga om höga konstruktioner. Många gropar är vattenfyllda och det finns risk för drunkningsolyckor. Det är alltså förenat med livsfara att vistas på området. Därför ser Länsstyrelsen med oro på utvecklingen där YouTube-filmare tar sig in i de gamla fabrikslokalerna och själva dokumenterar sina överträdelser.

- Vi förstår att området kan vara spännande för unga människor, men förbudet finns där av en god anledning. Området är farligt. Därför är det oacceptabelt att vuxna människor tar med sig sina barn dit och filmar, säger Anna Carlsson, enhetschef på Länsstyrelsens miljöenhet.

Efter att uppmärksammats om att det förekommer dokumenterade överträdelser väljer nu Länsstyrelsen att göra en polisanmälan mot de 14 filmer från Fredriksberg som idag ligger uppe på YouTube. 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.