Skip to main content

Förändring av jaktområdet för licensjakten på varg i Dalarnas län

Pressmeddelande   •   Jan 05, 2016 17:12 CET

Länsstyrelsen i Dalarna fattade idag beslut om förändring av jaktområdet i Lövsjöreviret där licensjakt på varg pågår.

Skälet till förändringen är att en varg som hör hemma i Lövsjöreviret uppehåller sig utanför det angivna jaktområdet och har gjort så under en period. Länsstyrelsens naturbevakare har nu kunnat bekräfta detta och för att säkerställa att samtliga vargar i reviret fälls enligt det beslut som fattats ändras jaktområdet i söder så att denna varg hamnar inom angivet jaktområde.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.