Skip to main content

Förtydligande av rådande eldningsförbud i Dalarnas län

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2018 15:21 CEST

Länsstyrelsen och länets kommuner har under de senaste dagarna mottaget flera frågor angående det eldningsförbud som råder i Dalarna. Därför väljer Länsstyrelsen nu att gå ut med ett förtydligande av reglerna för eldningsförbudet.

Enligt länets författningssamling råder det alltid ett grundförbud mot eldning utomhus vid skogsbrandrisk över risknivå 4 (läs föreskrift: 20 FS 2001:48). Idag råder nivå 5E, vilket är den högsta nivån, och eldning utomhus är som huvudregel förbjuden.

Från föreskriften finns vissa undantag:

1. Grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård är tillåten trots förbudet.

2. Grillning på grillplats som godkänns av kommunal räddningschef är tillåten trots förbudet. Sådant godkännande ges i särskilt beslut av kommunen.

3. Länsstyrelsen bedömer även att användande av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping inte heller omfattas av förbudet. Länsstyrelsen uppmanar dock till stor försiktighet. Brandrisken är under rådande förhållanden extrem och räddningstjänsten resurser är idag mycket ansträngda.

Vid användning av friluftskök rekommenderar Länsstyrelsen följande:

  • Det får inte finnas något bränsle på utsidan av brännkoppen och köket måste vara placerat på ett säkert sätt så att det står stadigt. Helst ska köket placeras på ett underlag som inte kan brinna, det vill säga på en stenhäll eller bar mark utan vegetation.
  • Vidare ska extra vatten finnas på plats så att släckning kan ske direkt om brand skulle uppstå. Lämpligen lagar man mat i närheten till en bäck, sjö eller liknande vattenkälla.
  • Innan man lämnar platsen måste man vara helt säker på att ingen brand kan uppstå efter användningen av köket. Marken under köket måste ha svalnat och det får inte finnas några andra tecken, så som rök, på att en eld skulle kunna uppstå efter matlagningen. 

För mer information om eldningsförbudet kontakta: 
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: danil.falt@lansstyrelsen.se
Telefon: 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.