Skip to main content

Förvaltningsrätten upphäver beslut om skyddsjakt på varg i Djura

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 16:35 CET

Den 27 oktober fattade Länsstyrelsen Dalarna beslutat om att bevilja en ansökan om skyddsjakt på varg i Djura, Leksand kommun. Beviljandet gällde den varg som angripit får vid två tillfällen under sommaren och en gång under hösten. Men innan skyddsjakten kunde avslutas överklagades länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Luleå. De beslutade den 4 november om inhibering (tillfälligt stopp) av jakten medan ärendet hanterades.

Länsstyrelsen Dalarna valde den 9 november att överklaga förvaltningsdomstolens beslut om inhibering till kammarrätten i Sundsvall. Den 10 november upphävde kammarrätten förvaltningsdomstolens beslut och jakten kunde återupptas. Samma dag mottar Länsstyrelsen Dalarna förvaltningsrättens slutbedömning där de i sin tur beslutar att upphäva Länsstyrelsen Dalarnas beviljande av skyddsjakt.

Enligt Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen Dalarna, är det länsstyrelsens åsikt att de har fattat rätt beslut i frågan. Därför väljer länsstyrelsen även denna gång att överklaga förvaltningsdomstolens beslut till kammarrätten i Sundsvall.

Det är nu upp till kammarrätten att avgöra om skyddsjakten ska genomföras eller inte. 

(överklagan bifogas som pdf i det här pressmeddelandet)

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Bifogade filer

PDF-dokument