Skip to main content

Fulufjällets nationalpark fortsätter locka nya besökare

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 10:50 CET

Sommaren 2015 lockade naturum Fulufjället 25 000 besökare och i hela nationalparken uppskattades antalet besökare till det tredubbla. En klar ökning jämfört med de senaste åren. I en besökarundersökning som nyligen publicerades av Mittuniversitetet, framgår att många är förstagångsbesökare och att de allra flesta är mycket nöjda med besöket.

– Det är glädjande att så många hittar till Fulufjällets nationalpark och är nöjda med besöket. I vår undersökning uppgav hela 90 % att besöket var mycket bra eller helt perfekt. Vi ser också att många av dem, 54 % närmare bestämt, är nya besökare. De flesta som kommer vill vandra och uppleva storslagen natur, säger Per Johansson, Länsstyrelsen Dalarna.

Länk till rapporten som publicerats av Peter Fredman på Etour, Mittuniversitetet i Östersund: https://www.miun.se/etour/etour-publikationer/publikationsarkiv/besok-och-besokare-i-fulufjallets-nationalpark


Foto: Veronica Nilsson

Kontaktperson: Per Johansson, Länsstyrelsen, 010-22 503 41

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.