Skip to main content

Idag: Hållbarhetsseminarium med nytt hälsoperspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 07:00 CET

Det som skadar människors hälsa är i grunden desamma som ligger bakom miljöförstöring och sociala problem i samhället. Därför bjuder Länsstyrelsen och Region Dalarna idag in länets aktörer till en heldag där vi tittar på hållbarhetsfrågan ur ett nytt perspektiv. Media är varmt välkomna att närvara.

Om vi cyklar mer och åker mindre bil, då får vi bättre kondition samtidigt som vi minskar våra utsläpp. Om vi äter en varierad kost som är säsongsanpassad och närproducerad, då minskar vi risken för högt blodtryck och övervikt, samtidigt som vi bidrar till en effektivare energianvändning och stärker landsbygdsutvecklingen.

Det finns en stark koppling mellan människans och jordens välbefinnande. Därför har länsstyrelsen, i samarbete med Region Dalarna, tagit fram arbetsmaterialet ”Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling”.

Ambitionen har varit att skapa ett nytt metodverktyg för hållbar utveckling där samverkan och hälsa är i centrum. Idag har vi bjudit in länets förtroendevalda politiker och tjänstemän för utbildning och diskussioner. Den grundläggande frågeställningen är hur vi i Dalarna kan vässa vårt hållbarhetsarbete med hjälp av hälsofrämjande processer. Seminariet är ett led i Dalarnas arbete för de globala hållbarhetsmålen, även kända som Agenda 2030, Sveriges miljömål och folkhälsomål.

Dagen inleds av landshövding Ylva Thörn och regionråd Ulf Berg. Media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen. Se hela programmet här.

Var: First Hotel Grand, Falun, lokal Lustgården.
När: Idag, tisdagen den 5 februari kl. 9.00-16.00.

För mer information kontakta
Magnus Eriksson, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Mail: magnus.eriksson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 50 280

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.