Skip to main content

Idag har unik film om eldens betydelse för naturen världspremiär på naturum Dalarna

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 07:00 CET

Life Taiga är ett av de största naturvårdsprojekten som nu genomförs i Sverige. Mellan 2015 och 2019 ska 120 kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras för att återskapa och bevara unik natur för kommande generationer. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa hotade arter och deras nödvändiga livsmiljöer. I projektet samverkar EU, Naturvårdsverket samt länsstyrelserna i 14 län.

Filmaren Jakob Wallin har dokumenterat några av de naturvårdsbränningar som genomförts och det har resulterat i en vacker och tankeväckande film om den svenska taigan och eldens betydelse för naturen. Vi är glada och stolta att filmen nu får världspremiär på naturum Dalarna!

Efter filmvisningen följer ett intressant program med entomologerna Bengt Ehnström och Lars-Ove Wikars samt frågestund och diskussion om kvällens olika presentationer.

När: torsdag 25 januari kl.18.00
Var: Naturum Dalarna ligger på toppen av Björkberget i vackra Siljansnäs, 15 kilometer nordväst om Leksand. Besöksadress: Buffils Annas väg 36

Program torsdag 25 januari

Kl. 18.00 Välkomstmingel.

Kl. 18.20 Kort introduktion om Life Taiga; Anders Heurlin, projektledare för Life Taiga i Dalarna.

Kl. 18.30 Presentation och visning av filmen Leve Taigan; Jakob Wallin, filmare.

Kl. 19.15 Paus

Kl. 19.30 Presentation av nya boken Tall – en tallrik biologisk mångfald; Entomolog Bengt Ehnström.

Kl. 20.00 Presentation av resultat från den senaste brandinsektsinventeringen i Dalarna; Entomolog Lars-Ove Wikars.

Kl. 20.20 Frågestund och diskussion med Jakob Wallin, Bengt Ehnström, Lars-Ove Wikars och Anders Heurlin.

Kl.21.00 Avslut.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.